iddaa vergi

iddaa nasıl oynanır yasal hukumleri kanunlar düzeyinde iddaa oynama

iddaa vergi

#172 Mesaj | sChAdOw | 29 Eyl 2007 14:40

CHP, AKP?nin şans oyunu ?iddaa?da geriye doğru yüzde 3 olarak belirlediği vergi düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi?ne gidecek.

CHP, yapılan düzenleme ile ?iddia? ihalesi alan şirketin korunduğu öne sürdü. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin ise kimseyi korumadıklarını, bu konuda tahakkuk etmiş bir verginin bulunmadığını söyledi.

Şans oyunu ?iddia?da vergi düzenlemesi tartışmalara yol açtı. İddia oyununda geriye dönük olarak yüzde 3 vergi öngören tasarı iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. CHP, düzenlemenin af olduğunu savunarak, tasarıyı Anayasa Mahkemesi?ne *üreceklerini söyledi. Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin ise, düzenleme ile herhangi bir firmayı korumadıklarını, bu vergiyi ödeyen kurumun da Spor Toto olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanlığı?nca hazırlanan ?Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu?nda kabul edildi. Tasarının ?iddia? oyunu, ihaleye çıkıldığı 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 3 vergilendirildi. Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı?nın Gider Vergisi kapsamında ?iddia? oyunundan yüzde 10 vergi alınması yönündeki talebi de bu düzenleme ile ortadan kalktı. CHP, Danıştay?ın bu vergi oranının belirlenmesinde ilgili kuruma yönlendirme kararının dikkate alınmadığını belirterek, yüzde 3 yerine Maliye?nin daha önce belirlediği yüzde 10?luk vergi diliminin uygulanması gerektiğini dile getirdi. CHP?li vekiller, yasaların geriye doğru işletilemeyeceğini, bugün olduğu gibi kişilere özel çıkarılamayacağını söyledi.

CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 2004?de çıkılan ?iddia? oyunu ihalesinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan?ın uyarılarını anımsatarak, ?Bu dönemde Sayın Unakıtan sizi uyardı. Ama dinlemeyip ihaleyi yaptınız. Üstelik bu ihaleye bir firma girdi. Devletin çıkarlarını düşünüyorsanız ihaleye tek firma girdiği için iptal etmeniz gerekirdi? diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ihaleyi alan şirketin zararda olduğu yönünde yapılan açıklamaların doğruyu yansıtmadığını belirterek, ?Hem böyle deniliyor hem de vergi şampiyonları listesinde 25?inci sırada yer alıyor. Bu firmanın daha az vergi ödemesinin önünü açıyorsunuz. Bu verginin tahakkuk edilmesini kim engelliyor? dedi.

Vergi indirimi getiren düzenlemeye ?isyan? ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ?Bu maddeden dolayı Türkiye Cumhuriyeti adına utanç duyuyoruz? yorumunu yaptı. Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin?in, bu oyunda bugüne kadar vergi tahakkuk edilmediği yönündeki sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

?Tahakkuk edilmediyse bu Maliye Bakanlığı?nın suçudur. Neden tahakkuk edilmedi. Siyasi baskı mı var? Maliye Bakanı bu verginin takipçisi olmak zorunda.?

CHP?li Akif Hamzaçebi de, yapılan düzenlemenin ?af? niteliğinde olduğunu belirterek, yürütmenin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi?ne gideceklerini söyledi. Hamzaçebi, ?Bu af maddesi muhtemel tahriyatın önüne geçmeye yönelik. Geçmişe yönelik olarak mükellefin vergi yükünü hafifletmeye yönelik bir düzenlemedir? diye konuştu.

ŞAHİN: KİMSEYİ KORUMADIK

Tasarıyı değerlendiren Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ?iddia? oyununun 7 Nisan 2004?te ihale edildiğini, tasarıda yapılan düzenleme ile de kimseyi korumadıklarını söyledi. İddia oyunu ile Hazine?ye 586 milyon YTL, kulüplere 291 milyon YTL kazandırdıklarını belirten Şahin, buradan elde edilen paralarla 40 tane spor tesisi yaptıklarını ifade etti. Şahin, ?Şans oyunu vergisini ödeyen, bir firma değil Spor Toto?dur? dedi. Bakan Şahin, Spor Toto?nun oynattığı bütün oyunlarda yüzde 3 vergi oranının uygulandığını söyledi.

YASA NELER GETİRİYOR

Sinema biletlerinden Türk Hava Kuvvetleri?ne 25 YKR?luk ayrılmasını öngören önceki düzenleme yeni YTL ile birlikte 5 YKR olarak belirlendi. Tasarı ile, şans oyunları gelirlerinde KDV düşürüldükten sonra kalan tutar üzerinden at yarışları yüzde 7, futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerden yüzde 5, diğer şans oyunlarından yüzde 10 oranında şans oyunları vergisi alınacak. KDV düşüldükten sonra kalan tutarın asgari yüzde 40?ı ile azami yüzde 59?u oranında ikramiye dağıtılacak. Yapılan düzenlemelerle belediye gelirlerinin düşeceği belirtilirken, CHP?li Bülent Baratalı bu tutarın 57 milyon YTL olacağını söyledi

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edildi.
Tasarıyla, üç ayrı kurum ve kuruluş tarafından tertip edilen şans oyunları hasılatı üzerinden alınan vergiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan kaynak aktarımlarındaki dağınıklık ve karmaşıklığa son verilmesi amaçlanıyor.
Şans oyunları ve kamuya aktarılacak kaynaklarla ilgili düzenlemelerin tek çatı altında toplanmasıyla, çeşitli kanunların içinde yer alan şans oyunları ve kamuya aktarılacak kaynaklarla ilgili düzenlemeler de yürürlükten kaldırılacak. Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanamayacak.
Şans oyunlarında ödenecek ikramiyeler, oyun planlarıyla belirlenecek. Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40'ından az, yüzde 59'undan fazla olamayacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilecek.
Hasılatı önceden öngörülen oyunların oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak, hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler, oran olarak belirlenecek.
İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.
Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkı sahibi kuruluşa ödenecek paylar ile at yarışları hasılatından Türkiye Jokey Kulübüne aktarılan müessese payı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce oynatılan şans oyunları hasılatından Futbol Federasyonuna, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar, bu orana dahil olacak.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, Şans Oyunları Vergisine (ŞOV) tabi olacak. Verginin matrahı şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarı olacak. Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlar, bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileri olacak.
ŞOV, at yarışlarında yüzde 7, futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.
ŞOV; Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider olarak kullanılamayacak, hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecek. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.

KAMU PAYININ DAĞITIMI

Yıllık şans oyunları kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulacak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken bu pay dikkate alınacak.
İlgili kurum ve kuruluşların bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami 3 ay içinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanacak ve bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma sonucunda varsa eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık Merkez Saymanlığına yatırılacak. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilecek.

BELEDİYELERE PAY VERİLMEYECEK

Tasarıyla, şans oyunlarının düzenlendiği yer belediyelerine pay ödenmesine son veriliyor.
Komisyonda kabul edilen bir önergeyle, düzenleme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın, 2008 yılı sonunda günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilmesi benimsendi. Ancak, yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oran; Türkiye Jokey Kulübü için yüzde 26, futbol müsabakalarında müşterek bahis için yüzde 38, Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyunları için ise yüzde 18 olarak uygulanacak.
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''İddaa'' oyununun vergilendirilmesinde, 1 Ocak 2004'ten düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yüzde 3 oranı uygulanacak. Bu tarihten sonra ise ŞOV, yüzde 5 olacak.
Tasarıya eklenen bir diğer geçici maddeyle Bakanlar Kurulu, bakanlığın teklifi üzerine ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleşmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak, bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, idarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınıyor.
Bu tesisler için yapılacaK harcamalarla Milli Piyango İdaresinin 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları, Kamu İhale Kanununda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamalara tabi olmayacak.

Danıştay Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde "İddaa oyunu" ve "kumar" tartışması yaşandı.

Vergilendirme konusu ele alınırken CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi POAŞ örneğini hatırlatarak şöyle konuştu: "POAŞ'ta vergi incelemeleri yaptınız ve rapor hazırladınız. Vergi tarhiyatı yapılmış. Mükellef 'Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak yaptım' diyor. İnceleme elemanı tarhiyatı yapmış. Şimdi ya uzlaşacak ya da yargı yoluna gidecek veya her ikisini birden yapacak. Geçmişe dönük vergi düzenlemesini İddaa oyununa ilişkin olayda da yapacak mısınız? Burada neden aynı tavrı göstermiyorsunuz? Orada farklı, burada farklı davranıyorsunuz."

Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ise kimseye imtiyaz tanınmadığını kaydederek, "Burada bir düzenleme yapılıyor, o da vergi yüzde 10 üzerinden mi, yoksa her kolona 3 kuruş vergi olarak mı hesaplanacak? Bütün mesele bu" dedi.
sChAdOw
 

Dön İddaaya Yeni Başlayanlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron